Tag Archives: ubezpieczenie rolnicze

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

Każdy rolnik posiadający uprawy rolne o powierzchni powyżej jednego hektara, odprowadzający przynajmniej w części podatek rolny, jest obowiązany do wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolników. Kwestie te regulowane są szczegółowo przez Ustawę

Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa rolnego.

Płynność finansowa gospodarstw rolnych, tak samo jak i innych przedsiębiorstw, wymaga podjęcia odpowiednich kroków, i w każdym przypadku jest to tak samo ważnym aspektem działalności.

Obowiązek wykupu ubezpieczenia OC dla rolnika.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej jeden hektar, obowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC, co jest nałożone na niego poprzez ustawę z roku 2003.