Tag Archives: przeładunek towarów

Magazyn konsygnacyjny i jego wykorzystanie

Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją w kooperacji z innymi przedsiębiorcami z terenu UE, mają do wykorzystania szereg narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie finansowym. Jednym z nich jest magazyn

Transport z wykorzystaniem kontenerów

Jedną ze zdecydowanie najlepszych metod na współpracę pomiędzy zagranicznymi kontrahentami, w szczególności pochodzącymi z różnych kontynentów, jest wykorzystanie drogi morskiej w celu transportowania do siebie surowców

Usługi magazynowo logistyczne

usługi magazynowo logistyczne

Wielu przedsiębiorców, dysponujących przestrzenią na swoich obiektach nie bardzo ma pojęcie, jak można tę przestrzeń spieniężyć, bez konieczności jej sprzedaży. Rozwiązaniem może się okazać świadczenie zewnętrznych usług magazynowo logistycznych

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw

W czasie kilku ostatnich lat coraz częściej przedsiębiorcy, przede wszystkim w branży produkcyjnej, korzystają z zewnętrznej obsługi logistycznej i magazynowej, co też pozwala im poczynić całkiem spore oszczędności przede wszystkim w kwestii miejsca

Zewnętrzna powierzchnia magazynowa

Wiele współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych boryka się z problemami natury przestrzennej, przede wszystkim w kwestii magazynowania surowców, oraz produktów gotowych do sprzedaży.

Zewnętrzne magazynowanie towarów

Korzystanie z zewnętrznych usług magazynowania towarów jest we współczesnym biznesie stosowane coraz częściej, bowiem zapewnia przedsiębiorcom możliwość poczynienia dość sporych oszczędności z tytułu magazynowania towarów, oraz surowców.